Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Hi Trừng - Doujshi

Giới thiệu truyện:

Doujshi Hi Trừng , những mẩu truyện ngọt đường của Vãn Ngâm cùng y [ Hi Thần ]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: