Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Hi Dao ] Ngụy lịch sử chi Lan Lăng tam hoa cường tù nhớ

Giới thiệu truyện:

Ba người tình tay ba bị mạnh mẽ cắm vào tới ba người, thành sáu cá nhân mười hai Giác luyến, cuối cùng lấy Lan Lăng tam hoa bị mạnh mẽ cầm tù vì kết cục văn...... # dao #all Tên : 伪历史之兰陵三花强囚记 Nguồn lofter

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: