Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 1

Đăng bởi: YangPham666

Cập nhật: 19-10-2017

Tag:#hậucung


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Lưu Diễm Tử Dịch: Phạm Minh Hậu (từ chương 12). 1 web truyện trên mạng mình không nhớ tên (12 chương đầu) Mình cop lại đăng lên để tiện mình đọc (và cả những ai thích truyện hậu cung nói chung và Chân Hoàn truyện nói riêng). Mình không có mục đích thương mại hay gì cả. Đã xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: