Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

harukyu • dang dở

Giới thiệu truyện:

Trong đời, ai cũng có ít nhất một mối tình dang dở.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: