Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[HaitaniAngry] Souya, We Love You ♡

Giới thiệu truyện:

Chuyện kể về Kawata Souya - bóng hồng duy nhất của Touman bị anh em nhà Haitani ve vãn. Cre bìa: manga văn phong còn kém, mong mọi người góp ý.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: