Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

( H+, Sủng) Trung Uý, Gả Cho Anh Đi!! ❤

Đăng bởi: MinMin0209au

Cập nhật: 25-04-2019

Tag:#kimdung


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

" Không gả là tui ăn vạ " - Ai đó said

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: