Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[GL - Tu Tiên] Ta Vốn Phúc Hậu - Tuyệt Ca (Phần 1) [Hạ Giới Hoàn]

Đăng bởi: lanhvosuong

Cập nhật: 20-11-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác Phẩm: Ta Vốn Phúc Hậu [我本厚道] Tác Giả: Tuyệt Ca [绝歌] Thể loại: Tu chân, tiên hiệp, cổ đại, tỷ muội, oan gia, hài hước,... Tình Trạng Bản Raw: Liên tái (C.445 - 2015-11-13 01:05:15) http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2141692 Chủ giác: Bao Cốc, Ngọc Mật Phối giác: ..... ------------------------------- http://vietphrase.com/go/www.lwxs520.com/books/21/21891/ Raw: http://www.lwxs520.com/books/21/21891/ Link xem Full Truyện QT https://bachhopfan.wordpress.com/2015/08/05/ta-ban-phuc-hau-tuyet-ca/

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: