Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

/GL/ABO/PO18/ Ngươi Còn Muốn Trang B Tới Khi Nào? - Tạc Yến

Đăng bởi: tieubinh_ikht

Cập nhật: 07-10-2021

Tag:#abo#bh#gl#po18#r18


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) ⚠️⚠️⚠️ Chú ý: Cao H ⚠️⚠️⚠️ ------------------------------------------------------- Thư Thiển không nghĩ bị liên hôn mà rời nhà trốn đi, giả dạng làm Beta tránh né người trong nhà, giấu ở đối địch trong công ty đương cái bí thư trợ lý. Nhưng mà trường kỳ sử dụng ức chế tề dẫn tới tin tức tố mất khống chế, làm nàng không thể không đi đăng ký ghép đôi Alpha. Ai biết ghép đôi đối tượng thế nhưng là người lãnh đạo trực tiếp. Nàng ban ngày đến đi làm, buổi tối lại đến tăng ca. Ai làm nàng là số khổ làm công người, không có tăng ca phí nhưng lãnh, vẫn là chỉ có thể hảo hảo làm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: