Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Full ] Q2: Rắn Rết Thứ Nữ [ Edit ] Tác Giả: Cố Nam Yên

Giới thiệu truyện:

Từ chương 137 trở đi!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: