Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[FULL][AllTakemichi/ABO] Cừu Non và Đàn Sói !

Giới thiệu truyện:

Một chiếc cừu non nớt và bầy sói damdang...?! Tình trạng : Đã hoàn thành ✔️

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: