Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

eh??? lại cứu trái đất nữa sao (khr x ac)

Giới thiệu truyện:

lần đầu mình viết truyện này mong mn thông cảm cặp đôi đam mỹ nha nagisa x karma all27

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: