Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý - Tích Ngã Vãn Hĩ

Giới thiệu truyện:

✔️ Tên: [EDIT] Xuyên Nhanh: Vinh hoa phú quý. ✔️ Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ✔️ Tình trạng bản edit: Đang tiến hành ✔️ Thời gian hoàn thành: 04.04.20 - ✔️Thể loại: Ngôn tình, Nữ Cường , Xuyên nhanh, Không CP, Mau xuyên. ------- Truyện edit chui, chưa có sự đồng ý của tác giả nguyên tác, chủ yếu để tự đọc.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: