Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ EDIT ] Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút ( QUYỂN 1 )

Giới thiệu truyện:

Nàng vốn là một cái nữ phụ, kết cục mỗi lần đều rất thảm. Về sau mới tỉnh ngộ, hệ thống hoang dại kí kết với nàng là cái đồ thiểu năng, không cho gói quà tân thủ, không cho gói quà người chơi lâu năm, hoàn thành nhiệm vụ cũng không được ban thưởng, nàng quyết định mặc kệ không làm. Hệ thống: Cảnh cáo! Mời làm việc cho tốt, nếu không sẽ bị xóa bỏ. Đường Quả: Nằm mơ. Hệ thống: Ký chủ, cầu xin ngươi đừng có bắt nạt nam nữ chính nữa. Đường Quả: Không có khả năng. Hệ thống: Đại Đại dự định làm gì ở thế giới tai họa này, cầu mang bay a~ Đường Quả: Mang ngươi bay cũng được, ngươi đi điều tra toàn bộ thông tin của nam nhân đó cho ta. Hệ thống: Anh anh anh.....Được nha! Đại Đại xin chờ một lát. @[email protected]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: