Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ EDIT ] Trọng Sinh Chi Nhật Kí Nuôi Lớn Vợ Yêu

Giới thiệu truyện:

•Tên nguyên tác : Trọng sinh chi tức phụ nhi dưỡng thành kí •Tác giả : Người tới ta đi •Thể loại : Đam mĩ, hiện đại, trọng sinh, sủng, dưỡng thành, 1×1, HE •Editor : Bông Bản dịch phi thương mại, chỉ mang mục đích thuận tiện cho editor đọc, chưa được sự cho phép của tác giả. Mang đi nhớ ghi nguồn. Đây là bản dịch đầu tiên của mình, dịch tay 100% nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý nhiều thêm. Bản dịch chỉ đăng trên Wattpad!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: