Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(Edit) SAU KHI RỬA SẠCH OAN KHIÊN - Nhất Tùng Âm

Đăng bởi: thuy_ngu

Cập nhật: 27-08-2021

Tag:#1x1#boylove#dammei


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

💥Edit + beta: Thủy Ngư. 💥Đọc tại THUYNGU.WORDPRESS.COM 🎊Tác giả: Nhất Tùng Âm. 🎊Thể loại: Niên hạ, tiên hiệp tu chân, phóng đãng ngang ngược quen miệng buông lời cợt nhả xui tận mạng thụ x kiêu căng khó thuần ác long công, 1x1, song khiết, HE. 🎊Nhân vật chính: Tương Trọng Kính x Cố Tòng Nhứ (Cố Canh Ba) 🎊Tổng số chương: 111 chương + 7 PN

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: