Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(Edit) Mau Xuyên: Cứu vớt hắc hóa boss nam chủ - Quyển Thành Đoàn Tử

Giới thiệu truyện:

xuyên nhanh: Cứu vớt hắc hóa boss nam chủ - Quyển Thành Đoàn Tử CONVERTED BY TRANGAKI0412 EDIT anh thy 1239 Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cận đại, hiện đại, tương lai, tình cảm, hệ thống, xuyên nhanh. Vì muốn đạt sinh mệnh mới, Thẩm Mộc Bạch bước lên con đường cứu vớt nam chủ sắp đi vào dầu sôi lửa bỏng. Đường Tăng trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn mới thỉnh được chân kinh, mà nàng Thẩm Mộc Bạch lại đem chính mình đều cấp cho hổ ăn. Thẩm Mộc Bạch : ...Nam chủ đều biến thái như vậy sao? Này, ta muốn khiếu nại. Hệ thống : Hắn biến thái còn trách ta? ps: Đây là tác giả phát rồ hạ bút viết, nội có bệnh, biến thái, hắc hóa nam chủ thường xuyên lui tới, Nữ chủ không hiểu phong tình, có chút ngốc. Người xem nhớ cân nhắc...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: