Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Edit] [Mau Xuyên] Bạn Gái Cũ Hắc Hoá Hằng Ngày

Giới thiệu truyện:

[25.03.2020]🔻[ ] ✔️Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, chủ yếu edit cho bản thân + bạn đọc. ✔️Lần đầu edit, còn non, chưa beta, nên có gì mong mọi người góp ý để hoàn thiện. ✔️Truyện edit dựa trên bản convert nên sẽ không đúng 100%, chủ yếu do sức hiểu convert của mình. ✔️Mọi người có đọc, nên đợi hoàn một thế giới rồi hẵng vô, tại vì theo mình không làm vậy sẽ bị tụt cảm xúc. ✔️Hết rồi thì phải '-')•

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: