Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[EDIT - Hoàn] Thuốc giải (Giải Dược) - Vu Triết

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, HE, Nhẹ nhàng, HỖ CÔNG Số chương: 99 chương + 3 Phiên ngoại Nguồn raw + QT: https://dithanbangdanilam.wordpress.com/2018/07/09/raw-qt-thuoc-giai-%E8%A7%A3%E8%8D%AF/ Chuyển ngữ: luulikinh.wordpress.com Tình trạng edit: Hoàn -------------------- Văn án của tác giả: "Người là thuốc giải, bị bệnh liếm liếm." Nhân vật chính: Giang Dư Đoạt, Trình Khác

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: