Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[EDIT] [HOÀN] Sau khi xuyên về mỗi ngày đều ở Tu La Tràng

Giới thiệu truyện:

Nguyên tác: 穿回来后每天都在修罗场 Tác giả: Cung Thanh Hãn - 弓青瀚 Phần tiếp theo của bộ "Dân quốc bắt quỷ ký" Tìm đọc phần 1 ở nhà @genus330 *** Độ dài: 112 chương + 2 PN Raw hoàn: 03/02/2021 Bắt đầu edit: 11/2/2021 Edit và beta hoàn: 02/07/2021 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4416721 --- Link CV: https://wikidth.com/truyen/sau-khi-xuyen-ve-moi-ngay-deu-o-tu-la-tr-XoVOM1S4CFIW2W1e *** Editor: @bihyuner Beta: @jinhua259 *** Truyện edit tự do và chưa xin per của tác giả. CẤM RE-UP!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: