Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Edit hoàn/ Đam mỹ] Tiên sinh đến từ 1930 - Bạch Vân Thi

Giới thiệu truyện:

Thể loại: đam mỹ, dân quốc xuyên việt, hiện đại, đô thị, showbiz, ngọt, sủng, 1x1, HE, có H. Số chương: 88 chương + x phiên ngoại Edit: Dờ thiếu hiệp

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: