Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(Edit H+) Hoa gian diễm sự (Q1)

Đăng bởi: ChuMinh253731

Cập nhật: 18-07-2021

Tag:#caoh#cosplay


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đây là quyển đầu mình edit nên có gì sai xót mong được bỏ quá cho. Ngoài ra bộ này bạn ChanhXX đã thầu rùi mà do công việc nên drop, mình sẽ hoàn thành nốt bộ này mong được ủng hộ. Những phần đầu các bạn có thể sang wall của Chanh để đọc. Thân ái #TieuHyNhi

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: