Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(EDIT) Cầu Người Tâm Đắc 求心得人- Đường Nhất Tầm 唐一寻

Giới thiệu truyện:

Cầu tâm đắc nhân. Tác giả: Đường Nhất Tầm 唐一寻 Thể loại: Hiện đại đô thị, thụ rời đi công hối hận, tiền kỳ tra hậu kỳ trung khuyển công × quyết đoán cứng cỏi dương quang thâm tình ôn nhu thụ, ấm áp, HE Đề cử: ★★★★ Số chương: 50 chương chính văn+ 10 phiên ngoại. Văn án: Sẽ không viết văn án, Cũng sẽ không viết tổng kết. Nhìn xuống chính là duyên phận đi... ----------------------------------- Tóm tắt: Thời kì đại học thụ thầm mến học trưởng công. Học trưởng công cũng không biết chuyện Sau đó thụ bởi vì gặp chuyện không cẩn thận xảy ra bất hạnh liên tiếp, thậm chí ở trên mặt lưu lại vết tích Mười năm sau tình cờ công thụ gặp lại lần nữa! Lần này, đoạn tình cảm thầm mến mười năm không có kết quả sẽ thế nào đây? *Nguồn: Kho tàng đam mỹ. *Chú ý: Edit chưa được sự đồng ý của tác giả, mong độc giả đừng mang đi nơi khác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: