Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Dượng đang làm gì ??

Giới thiệu truyện:

Thể loại : đam mỹ,có H Nhân vật chính : cha dượng × con riêng Văn phong : đơn giản và còn nhiều thiếu xót.Mong mọi người góp ý,ủng hộ Tác giả : Hoa trong nắng

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: