Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

DUỆ MẪN || NGÀY ẤY CHÚNG TA TỪNG THUỘC VỀ NHAU

Đăng bởi: TuDieu91

Cập nhật: 17-10-2021

Tag:#gj#langman#tuanhan#zzh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

* Đây là câu chuyện hư cấu và tưởng tượng của riêng mình tôi* Fic ngắn tầm 10 chương, khoảng một vạn chữ "Anh thích cafe nhưng không phải loại nào cũng thích...Anh thích em...chỉ duy nhất em thôi..." Lăng Duệ x Trương Mẫn Bác sĩ công x thiếu gia thụ Gương vỡ lại lành, ngọt ngược đan xen, nhẹ nhàng, tình cảm. HAPPY ENDING 🤣

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: