Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Dục Vọng Bạo Dâm

Đăng bởi: AnTrn9997

Cập nhật: 12-09-2021

Tag:#bdsm


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đây là truyện bạo dâm có nhiều từ ngữ thô tục mọi người cân nhắc trước khi đọc,lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: