Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

|DROP!!!| [Creepypasta x OC] Only You Can Make Us Happy

Giới thiệu truyện:

Chúng tôi là sát nhân, chúng tôi là những kẻ đã bị xã hội này ruồng bỏ. Chúng tôi đã mất đi thứ gọi là hạnh phúc... Vào ngày đó, ngày mà em bước chân vào Slender Mansion, đó là ngày mà chúng tôi nhận ra rằng......... Chỉ có mình em mới khiến chúng tôi hạnh phúc, Serial... Lưu ý: Nếu không muốn hiểu lầm nghĩa của từ "Creepypasta" thì mời click back :)) Mị vẫn còn tí dòng máu Trạt Fan Nhân tiện quảng cáo luôn cho đứa con mới :)) #Đã Drop

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: