Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.

Giới thiệu truyện:

"Her Sweet Decadent Smile..." Phần tiếp theo của "His beautiful, haunting eyes."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: