Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Drama Confession Giới 12 Chòm Sao

Giới thiệu truyện:

Năm 2022, on-going. Bạn muốn bày tỏ quan điểm về một cá nhân, tổ chức, tập thể nào đó trong giới 12 chòm sao mà không tiện ra mặt? Bạn cảm thấy bất mãn, không hài lòng với một ai đó, muốn tìm nơi bày tỏ tâm sự? Bạn có nỗi niềm tế nhị, không thể bày tỏ trực tiếp với tác giả/độc giả nào đó? Bạn đánh hơi được điều gì mờ ám, một nhân cách tồi cần phải được lên án trong giới 12 chòm sao? Confession của chúng mình hoàn toàn đáp ứng được cái điều trên, mời các bạn đọc kĩ nội quy trước khi gửi cfs, các cfs vi phạm nội quy sẽ không được duyệt. Link gửi cfs ở bio acc @BangTinGioi12ChomSao

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: