Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Drop] [DrakenxMitsuya] Vợ! Anh lại đói

Giới thiệu truyện:

Tình tiết xoay quanh cuộc sống của 2 nhân vật sau kết hôn. Cốt truyện khá ít, có H hơn 50% xin vui lòng cẩn trọng :)) ------------------------------------------------------------------------------------------------ Au: Lachimolala_kawaii Chuyển ver: Kim_Quyen_1012 ❌FIC ĐÃ ĐƯỢC AU CHO PHÉP CHUYỂN VER ❌ 27/11/2021

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: