Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ĐỒNG NHÂN VĂN] (Vong Tiện) Những câu chuyện nho nhỏ

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Anhuynh2003 Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Đồng nhân văn, 1x1, ngọt sủng, công siêu sủng thụ, HE, có H. Version hiện đại "có", cổ trang "có". Lam Vong Cơ Lam Trạm x Ngụy Vô Tiện Ngụy Anh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: