Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

( Đồng nhân TR ) trưởng nữ nhà Shiba

Giới thiệu truyện:

tác giả : tiểu mạn bà lưu ý OOC

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: