Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Đồng Nhân Naruto ] Dược

Giới thiệu truyện:

Hỏa ảnh lãnh CP. Nói ta có phải hay không đối lãnh CP yêu sâu sắc nha, như thế nào cố tình lãnh CP có thể kích khởi tới ta não động. Này thiên phía trước ở tieba thượng buông tha, cho nên phóng đi lên cấp mọi người xem xem. Tag: Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tiểu anh, hương lân ┃ vai phụ: Tá trợ, hỏa ảnh một chúng ┃ cái khác: Hương anh, CP không thể nghịch

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: