Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(Đồng Nhân Hp) Oliver Wood x Meredith Mark

Giới thiệu truyện:

Nhân vật chính không phải là Harry Potter nên ai không thích xin vui lòng click back ạ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: