Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ đồng nhân Conan ] Conan thế giới đại kiếm

Giới thiệu truyện:

Thật vất vả thoát ly tổ chức một vị từ tiểu sinh sống ở tổ chức đại kiếm Thật vất vả chạy trốn ra tới một vị đại kiếm Thật vất vả có thể bình tĩnh sinh hoạt ở trong nhân loại một cái đại kiếm Đương vị này đại kiếm gặp Tử Thần trinh thám Conan thời điểm Nàng sở kỳ vọng bình tĩnh nhân loại sinh hoạt còn sẽ bình tĩnh sao Tổ chức nói không thể giết người chính là tổ chức đã hủy diệt Hảo đi không thể lại không thể lấy nhưng là Danh trinh thám ngươi ly ta xa một chút!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: