Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Đơn phương 【lzmq】

Giới thiệu truyện:

Lâm Mặc cứ nghĩ yêu thầm một người là chuyện bình thường, nhưng lại không ngờ đoạn tình cảm này lại làm cậu đau lòng đến thế. Ak tưởng trái tim này luôn nhiệt huyết với âm nhạc nhưng nào ngờ có một người khiến cho nó đập mãnh liệt hơn và cũng đau đớn hơn. Song phương thầm mến, ngược, Cp: Lâm trận tuốt súng Đây là fanfic, fanfic, và fanfic

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: