Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

【ĐN TOKYO REVENGERS】một khởi đầu mới?

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Yu bị thieunang Tình trạng: đang triển Thể loại: BL, GL, xuyên không, ABO, không H Tiến độ: tùy Ngày bắt đầu: 3/10/2021 Ngày hoàn: ??? Takemichi được người cai quản thời gian đưa đến một thế giới khác. Mikey ở đây không phải là "Mikey vô địch", Takemichi và Hina chỉ là bạn,... Nhân vật không thuộc về Yu mà là thuộc về Wakui Ken, có một số nhân vật thuộc về Yu Ý tưởng thuộc về Yu

Danh sách chương: