Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ĐN Tokyo Revengers] Chị và em

Giới thiệu truyện:

Sano Manjirou có một người chị gái lớn hơn hắn 2 tuổi, trái ngược với hắn chị gái là một người diu dàng và thông minh luôn luôn đối xử công bằng với mọi người. Hắn biết hắn có bệnh, hơn nữa còn rất nặng. Nhưng vậy thì làm sao? Bản thân hắn không muốn chữa và cũng không có cách chữa. Sano Manjirou hắn chỉ cần một mình chị gái là đủ Couple 9: Sano Manjirou x Sano Haru

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: