Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

(ĐM) Sủng vật của Thiếu Gia Ác Ma

Giới thiệu truyện:

Ngược trước ngọt sau. Truyện dở lắm đừng đọc. Vừa non vừa teenfic vừa chẻ chow vừa xàm nên đừng đọc. Mà đã vào đọc rồi, ko hợp thì coi như lỡ chân, rút chân lại rồi thoát, đừng có chửi ầm ĩ lên như thể tôi ép bạn vào đọc ấy. Quá đủ rồi ấy.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: