Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ĐM] [H21+] Điều giáo bại hoại đại thiếu gia

Giới thiệu truyện:

Author: gun_001 - Đam mỹ. - H 21+ - Nhất thụ đa công, Nhất công đa thụ. - Điều giáo. Nội dung chính của truyện mang một ý nghĩa cực kì nhân văn, đó là H ┐('~';)┌

Danh sách chương: