Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ĐM - Edit] Xuyên thành tiểu nhân ngư của đại lão thô bạo tàn ác

Giới thiệu truyện:

Tựa gốc: Xuyên thành bạo lệ đại lão đích tiểu nhân ngư - 穿成暴戾大佬的小人鱼 Tác giả: Huyền Tam Thiên - 弦三千 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Làm ruộng, Chủ thụ, Sảng văn, Mỹ nhân ngư, Kim bài đề cử, 1v1 Nhân vật chính: Quân Thanh Dư - Phó Viễn Xuyên Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (106 chương + 10PN) Tình trạng bản dịch: đang tiến hành... Edit: Chanh Nguồn: Mỹ Nhân Thiên Hạ + Wikidich Link wattpad: @quachanh1314 P/s: Không làm vì mục đích thương mại. Chưa xin phép tác giả, thỉnh không mang ra khỏi blog.

Danh sách chương: