Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ĐM/EDIT] Thế Thân Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa

Giới thiệu truyện:

Tên: Thế Thân Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Không Muốn Làm Nữa (渣攻的白月光替身不想干了) Tác giả: Nhất Mai (壹枚) Editor: Uyên Bìa: Artist 饱饱家的小画家 Thể loại: Đam mỹ, tình hữu độc chung, trọng sinh, vả mặt, hào môn thế gia, giới giải trí, hiện đại Nguồn: khotangdammyfanfic - Tấn Giang Số chương: 74 chương + 3 phiên ngoại Vai chính: Địch Tư Lạc, Thẩm Trác Lễ || Vai phụ: Thẩm Duy Hi,... Một câu tóm tắt: tra công sau khi đào hôn, tôi đã đi đến đỉnh cao nhân sinh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: