Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ĐM] Đáng thương vi sư chết quá sớm [Reup]

Giới thiệu truyện:

Truyện reup khi chưa có sự đồng ý của người dịch (Nhà dịch xóa trang nên ko xin phép đc :v) Nguồn: vfallmoon.wordpress.com

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: