Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

dear you

Giới thiệu truyện:

Một khởi đầu mới, dành cho cậu, dành cho tớ, dành cho bọn tớ i - k - u

Danh sách chương: