Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Đào Hoa Ly Kỳ Truyện

Giới thiệu truyện:

Truyện này không hẳn là truyện nói đúng hơn nó là những câu truyện nhỏ nhặt lý thú mà ta thấy trong Đào Hoa Quốc LƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI CÂU TRUYỆN HOÀN CHỈNH NÊN KHÔNG CÓ MẠCH LẠC CŨNG ĐỪNG NÉM GẠCH ĐÁ TẠI HẠ KHÔNG CẦN XÂY NHÀ!!! Truyện đăng có lẽ không có thứ tự nào cả tại hạ chỉ viết theo trí nhớ mà thôi. Nên nếu các vị đang đọc mà thấy chương mới ra nói về sự kiện từ tận mấy đời trước cũng mong thứ lỗi cho. Đa tạ đã đọc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: