Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

| Danmei/ On-going| Thật may vì đã có người

Đăng bởi: Ngaokieutieuthu

Cập nhật: 30-06-2018

Tag:#1x1#danmei#hiendai


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bản quyền của tiểu sinh, không cướp giật không xin chuyển ver=)))) Thỉnh suy nghĩ kỹ trước khi đọc kẻo dại dột nhảy hố rồi lại la tiểu sinh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: