Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Đáng thương

Giới thiệu truyện:

NÓ LÀ ĐAM MỸ VÀ LÀ FANFIC NÊN AI KÌ THỊ THÌ THOÁT!!! CẤM SÂN SI

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: