Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[Đam mỹ/Hoàn] Chia tay năm thứ tư - Nhị Cửu Hám Đăng

Giới thiệu truyện:

Truyện: Chia tay năm thứ tư (分手第四年) Hán Việt: Phân thủ đệ tứ niên Tác giả: Nhị Cửu Hám Đăng (二九撼灯) Edit: Nananiwe Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/08/29/chia-tay-nam-thu-tu-nhi-cuu-ham-dang/ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, song khiết, gương vỡ lại lành, vườn trường, niên thượng, chủ thụ, nhẹ nhàng, đoản văn, đô thị tình duyên, 1×1, HE Độ dài: 16 chương Tình trạng: Hoàn (18/08/2021 - 29/08/2021) Nhân vật: Cận Chước x Lâu Duyên Bốn năm, Lâu Duyên vẫn ở đây, Cận Chước quay đầu lại là có thể nhìn thấy. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, chỉ đăng duy nhất trên @Nananiwe. Xin đừng mang đi đâu, xin đừng đọc ở những trang reup. Xin cảm ơn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: