Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

[ Đam mỹ, Cao H ] Nhật ký bị thao hằng ngày.

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Đam mỹ, H văn, thuần thịt, NP, cân nhắc trước khi xem. Xin nhắc lại: - Đam mỹ! - NP! - NTR! - Dirty old man! - Thịt văn!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: