Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Cuộc sống mới ở dị thế giới

Giới thiệu truyện:

cậu - yuuki hazate chỉ là một học sinh phổ thông bình thường với một cuộc sống khá là không bình thường nhưng rồi một ngày cậu gặp phải một chuyện bất bình thường đó chính là được triệu hồi đến với thế giới khác cùng với chính lớp học của mình....(muốn biết vô đọc).

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: