Truyenkul.Net đổi sang địa chỉ mới là: TruyenKol.Net, mong các bạn tiếp tục ủng hộ!

Cuộc Hôn Nhân Sắp Đặt🥺

Giới thiệu truyện:

Một bộ chuyện có một xíu H( nếu mn muốn), ngược, nhưng sẽ nhiều ngọt về tui khá thik ăn ngọt🤭, lần đầu viết chuyện nên thông cảm nha mn, có sai sót gì cứ nói. Chuyện về ĐTVN và một số người sẽ đc tui thêm vào🤭

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: